Video

Download video

 • Logo optimale gezondheidszorg

  Geen standaardantwoord op vragen over Lyme

  In het domein optimale gezondheids­zorg bracht de Gezondheidsraad in 2013 zes adviezen uit, waaronder dat over de ziekte van Lyme. Niet eerder vond een advies van de raad zo duidelijk zijn oorsprong in burgerlijke ongerustheid. Na een burgerinitiatief namens 70.000 Nederlanders vroeg de Tweede Kamer de raad om advies. Deze wijdde zich minutieus aan zijn taak, maar kon de onrust maar ten dele wegnemen, vertelt internist prof. Bart-Jan Kullberg.
 • Logo preventie

  In de mammabus maken ze voortaan twee foto’s per borst

  Onder het kopje preventie verschenen in 2013 elf adviezen. Zo raadde de Gezondheidsraad de minister van VWS aan om vijf organisaties die zich bezighouden met borstkankeronderzoek vergunning te verlenen om voortaan bij elk onderzoek standaard twee foto’s per borst te maken in plaats van eentje. Dr. Mireille Broeders hielp mee de vergunningaanvraag op te stellen en is dus blij met het advies.
 • Logo gezonde voeding

  Verschuiving van voedingsstoffen naar voedingsmiddelen en voedingspatronen

  Over gezonde voeding verschenen er in 2013 geen adviezen bij de Gezondheidsraad, maar werd hard gewerkt aan een megaklus: het opstellen van de nieuwe Richtlijnen Goede Voeding. Deze zullen pas in 2015 verschijnen, maar vicevoorzitter van de Gezondheidsraad prof. Daan Kromhout licht alvast een tipje van de sluier op.
 • Logo gezonde leefomgeving

  De buren van de boer willen op zijn minst spuitvrije zones

  Op het terrein van gezondheid en leefomgeving kwamen in 2013 twee adviezen uit en werden de voorbereidingen getroffen voor een advies over gewasbescherming dat begin 2014 uit kwam. Bij hoorzittingen kwamen zowel vertegenwoordigers van de tuinders aan het woord, als bezorgde omwonenden. Rodina Fournell van de Stichting Bollenboos was een van hen.
 • Logo gezonde arbeidsomstandigheden

  Welke maatschappelijke schade accepteren we?

  Over arbeids­omstandig­hedenbeleid verschenen in 2013 zestien adviezen. Onder andere rondde de raad een tiendelige reeks adviezen af over arbeidsrisico’s. Hayo van der Brugge was namens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nauw betrokken bij het adviestraject en vertelt dat nu de SER aan zet is.
 • Logo innovatie en kennisinfrastructuur

  Openheid zorgt snel voor onrust

  Op het terrein van het gezondheidsonderzoek verschenen in 2013 een advies over forensische geneeskunst en een signalement over publieke indicatoren voor kwaliteit van curatieve zorg. De laatste publicatie schetst hoe ingewikkeld én belangrijk het is om de kwaliteit van zorg te meten. Chirurgoncoloog Michel Wouters houdt zich er dagelijks mee bezig.
 • Gr111-logo

  GR111

  Op 1 november 2013 vierde de Gezondheidsraad zijn 111-jarig bestaan met het jubileumcongres 'Grenzen aan gezondheid. Goede raad in een nieuw tijdperk'.
 • jongGR logo

  JongGR

  JongGR is een netwerk van wetenschappers die nog aan het begin van hun carrière staan.
 • Cijfers

  Jaarverslag in cijfers

  In 2013 had de Gezondheidsraad 171 leden. De raad bracht 37 adviezen uit. Deze adviezen werden gemaakt door commissies die hierbij worden ondersteund door het secretariaat. Meer cijfermatige informatie over betrokkenen, publicaties en budget vindt u in het overzicht 'Enkele getallen'.