Video

Download video

 • Logo optimale gezondheidszorg

  Nieuwe antistollingsmiddelen: hoezee of hype?

  In het domein 0ptimale gezondheids­zorg bracht de Gezondheidsraad in 2012 zes adviezen uit. Het advies over nieuwe antistollingsmiddelen kon binnen een jaar nadat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erom vroeg al gedeeltelijk geïmplementeerd worden. Patrick Kruger was als beleidsmedewerker van VWS waarnemer bij het adviesproces en zegt: ‘Ik ben heel tevreden met dit traject, al kan ik niet zeggen dat wij álles hebben gekregen wat ik hoopte’.
 • Logo preventie

  Lokale aanpak bij gezondheidsklachten door stinkende stallen

  Gezondheidsrisico’s rond veehouderijen was één van de vijf adviezen die het afgelopen jaar verschenen onder de noemer ‘preventie’. De vraag was of buren van veeboeren minder gezondheidsproblemen zouden hebben wanneer de stankoverlast en blootstelling aan fijn stof worden ingeperkt. Wethouder Machielsen uit Oirschot zegt: ‘Het advies geeft me het geruste gevoel dat we met ons beleid op de goede weg zijn.’
 • Logo gezonde voeding

  Adviezen sijpelen door via de media

  Vorig jaar bracht de Gezondheidsraad advies uit over vitamine D, een stof die van belang is voor gezonde botten. De raad adviseerde onder meer om extra vitamine D te geven aan jonge kinderen (om rachitis te voorkomen) en aan ouderen (zodat die minder snel iets breken als ze vallen). Petra Elders zat in de commissie die het advies opstelde, en is huisarts in Amsterdam. Ze zegt: ‘De strekking van het advies is wel doorgekomen bij huisartsen, maar weinigen weten van wie de goede raad afkomstig is’.
 • Logo gezonde leefomgeving

  Mensen willen hun lot beïnvloeden

  In 2012 bracht de Gezondheidsraad vier adviezen uit over gezondheid en leefomgeving. Voor het eerst gebeurde dat ook in een co-productie met de Belgische Hoge Gezondheidsraad, in een advies over kinderleukemie. Kinderoncoloog dr. Marc Bierings: ‘Het advies werd klein nieuws, en toch is het goed dat het er is. Het kan helpen om bijgeloof uit te bannen’. Lees meer.
 • Logo gezonde arbeidsomstandigheden

  Argeloze blootstelling is het gevaarlijkst

  In 2012 bracht de Gezondheidsraad 21 adviezen uit ten behoeve van het arbeidsomstandighedenbeleid. Sommige gingen over fysieke belasting op het werk, andere over de blootstelling aan stoffen. Het is nog niet duidelijk of werken met nanodeeltjes ongezond is, maar toch pleitte de raad ervoor om zowel de blootstelling als de gezondheid van de betrokken werknemers goed te gaan registreren. Fenneke Linker van DSM vindt aandacht voor nano’s positief, maar relativeert de zorg.
 • Logo innovatie en kennisinfrastructuur

  Met vereende krachten jagen op Brusselse ‘potjes’

  In 2012 bracht de Gezondheidsraad twee maal advies uit over gezondheidsonderzoek en de daarbij behorende infrastructuur. In Blik op Brussel viel te lezen hoe de belangen van het Nederlandse onderzoeksveld in de competitie om de Europese potjes beter behartigd zouden kunnen worden. Stuk voor stuk waardevolle en inspirerende aanbevelingen, volgens Charlotte Geerdink van het in Brussel gevestigde Neth-ER.
 • jongGR logo

  JongGR

  JongGR is het netwerk van talentvolle jonge wetenschappers dat de Gezondheidsraad heeft opgericht om nieuwe generaties wetenschappers bij zijn werk te betrekken. JongGR bestaat uit een netwerk van zo’n 350 leden, aangestuurd door een commissie. In 2012 is binnen jongGR volop gediscussieerd over medische ontwikkelingen die van belang zijn voor het gezondheidsbeleid.
 • EuSANH-logo

  Internationale activiteiten

  De Gezondheidsraad is actief in EuSANH, een Europees netwerk van nationale wetenschappelijke advies­organen op het gebied van de volksgezondheid. In 2012 verscheen onder meer een gezamenlijk advies met de Hoge Gezondheidsraad van België over kinderleukemie.
 • Cijfers

  Jaarverslag in cijfers

  In 2012 had de Gezondheidsraad 193 leden in zijn bestand en er zijn 39 adviezen uitgebracht. Deze adviezen werden gemaakt door commissies die hierbij worden ondersteund door het secretariaat. De getallen hiervan en nog meer andere gegevens zijn te vinden in het overzicht 'Enkele getallen'.