Vier maal per jaar verschijnt Graadmeter, het blad van de Gezondheidsraad. Graadmeter bevat informatie over de in dat kwartaal verschenen adviezen, over reacties van bewindslieden op adviezen en over nieuwe adviesaanvragen. Per nummer wordt een van de nieuwe adviezen extra belicht door interviews met betrokkenen van binnen en buiten de raad.

Voor het aanvragen van een (gratis) abonnement kunt u een e-mail sturen naar order@gr.nl. Nummers van Graadmeter kunnen ook gedownload worden als PDF-bestand.