De Gezondheidsraad is op nationaal en internationaal niveau actief om het advieswerk een bredere basis te geven.

Nationaal

Het Centrum voor ethiek en gezondheid (CEG) werd in 2003 opgericht als samenwerkingsverband tussen de Gezondheidsraad en de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ), thans de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Bij de advisering over vaccinaties werkt de Gezondheidsraad samen met het Zorginstituut Nederland (ZiNL) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Internationaal

De Gezondheidsraad blijft op de hoogte van de nieuwste verrichtingen, procedures, medische hulpmiddelen en geneesmiddelen door onder meer deel te nemen in EuroScan (een internationaal netwerk voor het identificeren van betekenisvolle emerging health technologies) en in INAHTA (een internationaal netwerk voor organisaties op dit gebied).

Voor de signalering op het terrein van voeding en voedselkwaliteit sluit de raad nauw aan bij adviezen van internationale organisaties als de EFSA, WHO en FAO.

Op het gebied van elektromagnetische velden, straling en gezondheid werkt de raad samen met de WHO.

Voor de beoordeling van schadelijke stoffen op de werkplek werkt de Gezondheidsraad soms samen met buitenlandse instituten als de Noord-Europese Nordic Expert Group (NEG), het Amerikaanse National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), of het Franse Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail (ANSES, voorheen AFSSET). Verder stemt de raad zijn activiteiten af met de Europese Scientific Committee for Occupational Exposure Limits (SCOEL) en de Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe van de Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG).

De Gezondheidsraad onderhoudt nauwe contacten met de National Academy of Medicine. Op het gebied van ethiek en gezondheid neemt de raad deel aan het NEC-forum (Forum of National Ethics Councils) en COMETH (Conference of National Ethics Committees), een informeel netwerk in de landen van de Raad van Europa.