De Commissie Voeding richt zich op vragen over de kwaliteit, productie en consumptie van voedingsmiddelen. Daarbij wordt gekeken naar zowel de benodigde energie en voedingsstoffen als naar mogelijke gezondheidsrisico’s van voedingsstoffen, -middelen en -patronen. Ook volgt de commissie de wetenschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot een aantal onderwerpen die sterk in de maatschappelijke belangstelling staan, zoals het obesitasvraagstuk en voedingsaanbevelingen voor zwangeren en jonge kinderen.

Een toelichting op de samenstelling van de commissie staat in de brieven die de voorzitter van de Gezondheidsraad op 22 juni 2016 verstuurde aan de minister van VWS en aan de staatssecretaris van EZ.

De samenstelling van de commissie kan per advies verschillen. Omdat een vaste commissie meerdere onderwerpen behandelt, worden bij de start van elk advies de eventuele belangen van commissieleden opnieuw gewogen.

Voedingsnormen

De commissie Voeding heeft een werkgroep ingesteld om voorbereidend werk te doen voor een advies over de voedingsnormen. Deze werkgroep heeft de volgende samenstelling: prof. dr. ir. J. Brug (voorzitter), prof. dr. S.J.L. Bakker, dr. H. van den Berg, mw. prof. dr. E. Blaak, prof. dr. J.B. van Goudoever, mw. dr. J.A. Iestra, prof. dr. ir. R.P. Mensink, mw. prof. dr. ir. M. Visser, mw dr. ir. C.J.K. Spaaij (secretaris), dr. S.R. Vink (secretaris), drs. E.J. Schoten (secretaris).

Samenstelling

Voorzitter:
prof. dr. ir. J. Brug, hoogleraar gezondheidsgedrag en gezondheidsvoorlichting, Universiteit van Amsterdam
Lid:
prof. dr. S.J.L. Bakker, hoogleraar interne geneeskunde, UMCG, Groningen
Lid:
dr. ir. J.W.J. Beulens, universitair hoofddocent epidemiologie, Amsterdam UMC
Lid:
prof. dr. E. Blaak, hoogleraar fysiologie van het vetmetabolisme, Maastricht University
Lid:
prof. dr. J.B. van Goudoever, hoogleraar kindergeneeskunde, Amsterdam UMC
Lid:
prof. dr. A.W. Hoes, hoogleraar klinische epidemiologie en huisartsgeneeskunde, UMC Utrecht
Lid:
prof. dr. M.T.E. Hopman, hoogleraar integratieve fysiologie, Radboudumc, Nijmegen
Lid:
dr. J.A. Iestra, voedingskundige, UMC Utrecht
Lid:
prof. dr. S. Kremers, hoogleraar preventie van obesitas, Maastricht UMC+
Lid:
prof. dr. ir. R.P. Mensink, hoogleraar moleculaire voedingskunde, Maastricht University
Lid:
prof. dr. C.D.A. Stehouwer, hoogleraar interne geneeskunde, Maastricht UMC+
Lid:
prof. dr. ir. M. Visser, hoogleraar gezond ouder worden, VU Amsterdam en Amsterdam UMC
Lid:
prof. dr. ir. M.H. Zwietering, hoogleraar levensmiddelenmicrobiologie, Wageningen UR
Waarnemer:
ir. B.H. Smale, VWS, Den Haag

Contactpersonen en secretarissen

Secretaris:
dr. K.G. van der Mark-Reeuwijk (kvandermark@gr.nl)
Secretaris:
drs. E.J. Schoten (ej.schoten@gr.nl)
Secretaris:
dr. ir. C.J.K. Spaaij (cjk.spaaij@gr.nl)
Secretaris:
dr. ir. R.M. Weggemans (rianne.weggemans@gr.nl)