Om de minister van VWS advies te kunnen geven over vaccinaties in het gehele spectrum van zorg is er de Commissie Vaccinaties. Criteria die daarbij te hanteren zijn, staan beschreven in het in 2013 verschenen advies Het individuele, collectieve en publieke belang van vaccinatie. Deze vaste commissie is de opvolger van de Commissie Rijksvaccinatieprogramma. Voor deze brede advisering werkt de Gezondheidsraad samen met het Zorginstituut Nederland en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Zie ook verbindende notitie van Zorginstituut Nederland en Gezondheidsraad bij adviezen over kinkhoestvaccinatie en verbindende notitie van Zorginstituut Nederland en Gezondheidsraad bij adviezen over gordelroosvaccinatie.

Momenteel behandelt de commissie de adviesaanvraag van de staatssecretaris van VWS over vaccinatie tegen meningokokken. In een brief aan de staatssecretaris van VWS wordt toegelicht wanneer het advies verwacht wordt.

Deze activiteit is een vast onderdeel binnen het aandachtsgebied Preventie.

De samenstelling van de commissie kan per advies verschillen. Omdat een vaste commissie meerdere onderwerpen behandelt, worden bij de start van elk advies de eventuele belangen van commissieleden opnieuw gewogen.

Samenstelling

Voorzitter:
prof. dr. ir. G.A. Zielhuis, hoogleraar epidemiologie, Radboudumc, Nijmegen
Lid:
drs. M.W.H. van Beek, klinisch geriater, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven
Lid:
prof dr. J. Berkhof, hoogleraar epidemiologie en biostatistiek, Amsterdam UMC
Lid:
prof. dr. S.E. Geerlings, hoogleraar interne geneeskunde, Amsterdam UMC-UvA
Lid:
prof. dr. E. Hak, hoogleraar klinische farmaco-epidemiologie, RU Groningen
Lid:
dr. N.G. Hartwig, kinderarts-infectioloog, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Rotterdam
Lid:
prof. dr. C.J.P.A. Hoebe, hoogleraar infectieziektebestrijding, Maastricht UMC
Lid:
dr. J.A.R. van den Hoek, reizigersgeneeskundige en arts-infectieziektebestrijding, Amsterdam
Lid:
dr. F.J. Meijman, arts, Amsterdam UMC
Lid:
dr. R.H.M. Pierik, universitair hoofddocent rechtsfilosofie, Universiteit van Amsterdam
Lid:
dr. H.C. Rümke, arts-epidemioloog, Bilthoven
Lid:
E. Vlaanderen, jeugdarts, GGD Zaanstreek&Waterland, Zaandam
Structureel geraadpleegd deskundige:
dr. H.E. de Melker, epidemioloog, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, Bilthoven
Waarnemer:
C. van den Born-Oudenaarden, MSc, VWS, Den Haag
Waarnemer:
dr. M. van der Graaff, Zorginstituut Nederland, Diemen
Waarnemer:
dr. T.G.J. van Rossum, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, Utrecht
Waarnemer:
prof. dr. ir. T. Smid, Amsterdam UMC
Waarnemer:
drs. J.A. van Vliet, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, Bilthoven
Waarnemer:
drs. J. Zwaap, Zorginstituut Nederland, Diemen

Contactpersonen en secretarissen

Secretaris:
dr. J.D. van der Berg (jd.vd.Berg@gr.nl)
Secretaris:
dr. K. Groeneveld (k.groeneveld@gr.nl)
Secretaris:
dr. L.G.M. van Rossum (l.van.rossum@gr.nl)
Secretaris:
dr. G.A.J. Soete (g.a.j.soete@gr.nl)