De invloed van onze leefomgeving op onze gezondheid is een thema dat steeds meer internationaal wordt benaderd. Dat is begrijpelijk, omdat milieu-invloeden zich niets aantrekken van landsgrenzen. Ook de gevolgen van maatregelen om de risico’s in te perken doen zich internationaal voelen. Voor succesvol ingrijpen is bovendien een gezamenlijke inzet nodig. Het is dan ook een vaste activiteit van de Gezondheidsraad om de internationale ontwikkelingen op het aandachtsgebied ‘gezondheid en omgeving’ te volgen. Daarbij wordt beoordeeld hoe sterk de wetenschappelijke aanwijzingen zijn voor bepaalde milieu-invloeden, en wat het belang ervan is voor ons land. Over de resultaten wordt gerapporteerd in signalementen (ongevraagde adviezen).

Deze activiteit is een vast onderdeel binnen het aandachtsgebied Gezonde leefomgeving.

De samenstelling van de commissie kan per advies verschillen. Omdat een vaste commissie meerdere onderwerpen behandelt, worden bij de start van elk advies de eventuele belangen van commissieleden opnieuw gewogen.

Samenstelling

Voorzitter:
dr. F. Woudenberg, manager afdeling leefomgeving, GGD, Amsterdam
Lid:
prof. dr. ing. J.W. Erisman, directeur Louis Bolk Instituut, Driebergen; bijzonder hoogleraar integrale stikstofstudies, VU Amsterdam
Lid:
dr. P.J. van den Hazel, medisch milieukundige, Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden, Arnhem
Lid:
prof. dr. M.A. Koelen, hoogleraar gezondheid en maatschappij, Wageningen University and Research
Lid:
prof. dr. R. Leemans, hoogleraar milieusysteemanalyse, Wageningen University and Research
Lid:
prof. dr. H. van Lente, hoogleraar Science and Technology Studies, Universiteit Maastricht
Lid:
prof. dr. J.P. van der Sluijs, hoogleraar algemene wetenschapstheorie van de natuurwetenschappen, Universiteit van Bergen, Noorwegen; universitair hoofddocent nieuwe risico's, Copernicus instituut voor duurzame ontwikkeling, Universiteit Utrecht
Lid:
prof. dr. A.P. van Wezel, hoogleraar waterkwaliteit en gezondheid, Universiteit Utrecht
Structureel geraadpleegd deskundige:
prof. dr. ir. E. Lebret, Chief Science Officer Integrated Risk Assessment, RIVM, Bilthoven; hoogleraar Environmental health impact assessment, Institute for Risk Assessment Sciences, Universiteit Utrecht
Waarnemer:
ing. A.J.H.M. Dobbelsteen, IenW, Den Haag
Waarnemer:
mr. drs. A.J. van Drielen, VWS, Den Haag

Contactpersonen en secretarissen

Secretaris:
drs. J.W. Dogger (sies.dogger@gr.nl)
Secretaris:
dr. ir. P.W. van Vliet (pw.van.vliet@gr.nl)