Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu brengt de Gezondheidsraad periodiek advies uit over ontwikkelingen op het gebied van medische eisen voor rijgeschiktheid. Zo zijn er adviezen verschenen over rijgeschiktheid bij autisme, ADHD en epilepsie. Bij elk advies komt meer of minder expliciet het spanningsveld aan de orde tussen individuele participatiemogelijkheden op het vlak van mobiliteit enerzijds en veiligheid als maatschappelijk belang anderzijds. Hoe zit het met de wetenschappelijke onderbouwing van de diverse regelingen en de daarin gehanteerde criteria voor medische geschiktheid? In hoeverre is nadere afstemming tussen deze regelingen wenselijk of mogelijk? Niet alleen de Nederlandse regelgeving wordt hierbij betrokken, maar ook die op Europees niveau. Als een advies daar aanleiding toe geeft wordt vervolgens de Regeling Eisen Geschiktheid 2000 aangepast.

Onderstaande adviesaanvragen zijn in behandeling:

Deze activiteit is een vast onderdeel binnen het aandachtsgebied Optimale gezondheids­zorg.

Samenstelling

Voorzitter:
prof. dr. R.C. van der Mast, hoogleraar psychiatrie, LUMC, Leiden
Lid:
dr. E. Beers, klinisch farmacoloog en senior onderzoeker afdeling huisartsgeneeskunde, AMC, Amsterdam
Lid:
dr. G.A Donker, huisarts en epidemioloog, Gezondheidscentrum de Weide, Hoogeveen / coördinator Peilstations NIVEL, Utrect
Lid:
prof. dr. Y. van der Graaf, hoogleraar epidemiologie, Universiteit Utrecht
Lid:
dr. J. Groeneweg, hoogleraar veiligheidskunde in de gezondheidszorg, TU Delft en docent/onderzoeker faculteit sociale wetenschappen, Universiteit Leiden
Lid:
prof. dr. A.C. Hendriks, hoogleraar gezondheidsrecht, Universiteit Leiden
Lid:
prof. dr. J.B. L. Hoekstra, hoogleraar interne geneeskunde, AMC, Amsterdam
Lid:
prof. dr. J.E.E. Keunen, hoogleraar oogheelkunde, Radboudumc, Nijmegen
Lid:
prof. dr. M.J. Schalij, hoogleraar cardiologie, LUMC, Leiden
Lid:
prof. dr. J.K. Sluiter, hoogleraar medische selectie en begeleiding van werknemers, AMC, Amsterdam
Lid:
prof. ir. F.C.M. Wegman, hoogleraar verkeersveiligheid, TU Delft
Lid:
prof. dr. J. Wokke, hoogleraar neurologie, UMC Utrecht
Structureel geraadpleegd deskundige:
H. Wolschrijn, apotheker, Bruring&Wolschrijn, Amsterdam (geraadpleegd vanaf 13 maart 2018)
Waarnemer:
drs. R.A. Bredewoud, arts, hoofd medische afdeling, Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, Rijswijk
Waarnemer:
ir. A.J. Sar, IenW, Den Haag

Contactpersonen en secretarissen

Secretaris:
drs. Z. Damen-van Beek, arts (z.damen@gr.nl)
Secretaris:
dr. P.M. Engelfriet (pm.engelfriet@gr.nl)