De Commissie GBBS neemt gezondheidsrisico’s onder de loep. Onder andere door stoffen waaraan werknemers op hun werkplek blootstaan te beoordelen op toxische eigenschappen en gezondheidseffecten. Dit kan leiden tot een aanbeveling voor een gezondheidskundige advieswaarde voor beroepsmatige blootstelling, of een voorstel voor indeling in een gevaarklasse voor stoffen die kankerverwekkend zijn of schadelijk voor de voortplanting.

De Commissie kent twee subcommissies: de Subcommissie Classificatie carcinogene stoffen en de Subcommissie Classificatie reproductietoxische stoffen.

Deze activiteit is een vast onderdeel binnen het aandachtsgebied Gezonde arbeidsomstandigheden

De samenstelling van de commissie kan per advies verschillen. Omdat een vaste commissie meerdere onderwerpen behandelt, worden bij de start van elk advies de eventuele belangen van commissieleden opnieuw gewogen.

Samenstelling

Voorzitter:
prof. dr. F.G.M. Russel, hoogleraar farmacologie en toxicologie, Radboud Universiteit, Nijmegen
Lid:
prof. dr. P.J. Boogaard, hoogleraar Omgevingsgezondheid en Humane Biomonitoring, Wageningen University and Research Centre, en toxicoloog, Shell International BV, Den Haag
Lid:
dr. ir. R. Houba, arbeidshygiënist, Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen, Utrecht
Lid:
dr. E.D. Kroese, toxicoloog, TNO, Zeist
Lid:
C.F. Kuper, toxicologisch patholoog, Utrecht
Lid:
prof. dr. H. van Loveren, hoogleraar immunotoxicologie, Universiteit Maastricht
Lid:
prof. dr. ir. I.M.C.M. Rietjens, hoogleraar toxicologie, Wageningen University and Research centre
Lid:
dr. G.B.G.J. van Rooy, bedrijfsarts/klinisch arbeidsgeneeskundige, Arbo Unie Expertise Centrum voor Toxische Stoffen en Radboudumc Polikliniek voor klinische arbeidstoxicologie, Nijmegen
Lid:
dr. ir. L.A. Smit, epidemioloog, Institute for Risk Assessment Sciences, Utrecht
Lid:
prof. dr. ir. R.C.H. Vermeulen, hoogleraar milieuepidemiologie en exposoom wetenschappen, Institute for Risk Assessment Sciences en Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Utrecht
Structureel geraadpleegd deskundige:
prof. dr. A.H. Piersma, hoogleraar reproductie- en ontwikkelingstoxicologie, Universiteit Utrecht en RIVM, Bilthoven
Waarnemer:
H. Stigter, Inspectie SZW, SZW, Utrecht
Waarnemer:
D. Theodori, SER, Den Haag

Contactpersonen en secretarissen

Secretaris:
dr. J.M. Rijnkels (jolanda.rijnkels@gr.nl)
Secretaris:
dr. B.E. Smink (be.smink@gr.nl)
Secretaris:
dr. S.R. Vink (sr.vink@gr.nl)