Vooral door de opmars van de mobiele telefonie en andere vormen van draadloze telecommunicatie staat de invloed van elektromagnetische velden en straling op de gezondheid erg in de belangstelling. Ook andere toepassingen – zoals hoogspanningslijnen, elektrische apparatuur en allerhande automatische toegangs- en controlesystemen – roepen van tijd tot tijd vragen op. Het is de taak van de commissie EMV de wetenschappelijke ontwikkelingen nauwlettend te volgen, daarover periodiek te rapporteren en adviesaanvragen te beantwoorden. Hierbij werkt de raad nauw samen met het Kennisplatform Elektromagnetische Velden. Deze activiteit is een vast onderdeel van het aandachtsgebied Gezonde leefomgeving.

Momenteel werkt de commissie aan de beantwoording van een adviesvraag van de Staatssecretaris van IenM over actualisering van de advisering over hoogspanningslijnen.

De samenstelling van de commissie kan per advies verschillen. Omdat een vaste commissie meerdere onderwerpen behandelt, worden bij de start van elk advies de eventuele belangen van commissieleden opnieuw gewogen.

Samenstelling

Voorzitter:
prof. dr. ir. H. Kromhout, hoogleraar arbeidshygiëne en blootstellingskarakterisering, Universiteit Utrecht
Lid:
prof. dr. A. Aleman, hoogleraar cognitieve neuropsychiatrie, Rijksuniversiteit Groningen
Lid:
dr. A. Huss, epidemioloog, Universiteit Utrecht
Lid:
prof. dr. S. Le Cessie, statisticus, LUMC, Leiden
Lid:
dr. R.M.C. Mestrom, universitair docent, Technische Universiteit Eindhoven
Lid:
dr. M.M. Paulides, universitair hoofddocent, Erasmus MC, Rotterdam
Lid:
prof. dr. H.F.J. Savelkoul, hoogleraar celbiologie en immunologie, Wageningen UR
Lid:
dr. R. van Strien, epidemioloog; medisch milieukundige, GGD, Amsterdam
Structureel geraadpleegd deskundige:
prof. dr. J.J.G. Geurts, hoogleraar translationele neurowetenschappen, Amsterdam UMC; voorzitter ZonMw, Den Haag; lid Raad van Bestuur NWO, Den Haag
Structureel geraadpleegd deskundige:
dr. G. Kelfkens, fysicus, RIVM, Bilthoven
Waarnemer:
dr. M.J.M. Pruppers, Kennisplatform Elektromagnetische velden, Bilthoven
Waarnemer:
J. Robijns, EZ, Den Haag
Waarnemer:
R.P.R. Schutte, IenM, Den Haag

Contactpersonen en secretarissen

Secretaris:
dr. H.F.G. van Dijk (hfg.van.dijk@gr.nl)
Secretaris:
dr. E. van Rongen (e.van.rongen@gr.nl)