De Commissie Ethiek en recht is de erfopvolger van de Beraadsgroep Gezondheidsethiek en -recht, die in 2015 is opgeheven. Zij adviseert gevraagd en ongevraagd over kwesties en ontwikkelingen op het gebied van de volksgezondheid die vanuit ethisch of juridisch perspectief van belang zijn. Daarnaast ondersteunt de commissie waar nodig andere commissies van de Gezondheidsraad wanneer belangrijke ethische of juridische vraagstukken aan de orde zijn. Enkele commissieleden vertegenwoordigen de Gezondheidsraad in het CEG (Centrum voor Ethiek en Gezondheid), een samenwerkingsverband tussen de Gezondheidsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Een toelichting op de samenstelling van de commissie staat in de brief die de voorzitter van de Gezondheidsraad op 27 mei 2016 verstuurde aan de minister van VWS.

De samenstelling van de commissie kan per advies verschillen. Omdat een vaste commissie meerdere onderwerpen behandelt, worden bij de start van elk advies de eventuele belangen van commissieleden opnieuw gewogen.

Samenstelling

Voorzitter:
prof. dr. M.H.N. Schermer, arts, hoogleraar filosofie van de geneeskunde en de maakbaarheid van de mens, Erasmus MC, Rotterdam
Lid:
prof. dr. T.A. Boer, bijzonder hoogleraar op de Lindeboom Leerstoel Ethiek van de Zorg, Theologische Universiteit Kampen
Lid:
mr. A.C. de Die, advocaat, Verlink & De Die advocaten, Amsterdam
Lid:
mr. dr. J.H.H.M. Dorscheidt, universitair docent gezondheidsrecht, UMCG en Rijksuniversiteit Groningen
Lid:
prof. dr. G.A. den Hartogh, emeritus hoogleraar ethiek, Universiteit van Amsterdam
Lid:
prof. mr. A.C. Hendriks, hoogleraar gezondheidsrecht, Universiteit Leiden; gezondheidsjurist, KNMG, Utrecht
Lid:
prof. dr. C. Leget, hoogleraar zorgethiek; bijzonder hoogleraar in de ethiek van de palliatieve zorg, Universiteit voor Humanistiek, Utrecht
Lid:
mr. dr. M.C. Ploem, universitair docent gezondheidsrecht, Amsterdam UMC
Lid:
mr. drs. J.J. Rijken, advocaat, AKD advocaten & notarissen, Amsterdam
Lid:
dr. G.J.M.W. van Thiel, universitair docent medische ethiek, UMC Utrecht
Lid:
prof. mr. dr. B.C.A. Toebes, adjunct hoogleraar, Rosalind Franklin Fellow- Internationaal Gezondheidsrecht, Rijksuniversiteit Groningen
Lid:
prof. dr. M.C. de Vries, hoogleraar Normatieve aspecten van de geneeskunde, LUMC, Leiden

Contactpersonen en secretarissen

Secretaris:
dr. E.C.A. Asscher (eca.asscher@gr.nl)
Secretaris:
mr. dr. R.E. van Hellemondt (re.v.hellemondt@gr.nl)