De Presidiumcommissie treedt op als klankbord en denktank voor de voorzitter van de Gezondheidsraad met betrekking tot de algemene strategie en het totale functioneren van de Gezondheidsraad. Zij wordt gehoord bij het opstellen van het werkprogramma, de periodieke evaluatie en/of audit, en bij het aangaan van formele samenwerkingsverbanden. De Presidiumcommissie is ook betrokken bij de selectieprocedure van een nieuwe (vice)voorzitter van de raad, of bij diens herbenoeming. Vergadert de commissie over de herbenoeming van de huidige voorzitter, dan gebeurt dat in diens afwezigheid.

De Presidiumcommissie bestaat uit de voorzitter en vicevoorzitter van de raad, de vicevoorzitters van de beide beraadsgroepen en de voorzitters van de vaste commissies. De algemeen secretaris fungeert als secretaris van de commissie.

Samenstelling

Voorzitter:
prof. dr. W.A. van Gool, voorzitter Gezondheidsraad
Vicevoorzitter:
prof. dr. J.M. Geleijnse , vicevoorzitter Gezondheidsraad
Lid:
prof. dr. ir. J. Brug, voorzitter Vaste Commissie Voeding
Lid:
prof. dr. J. Gussekloo, voorzitter Vaste Commissie Bevolkingsonderzoek (BVO)
Lid:
prof. dr. ir. H. Kromhout, voorzitter Vaste Commissie Elektromagnetische velden (EMV)
Lid:
prof. dr. R.C. van der Mast, voorzitter Vaste Commissie Rijgeschiktheid
Lid:
prof. dr. J.G. Nijhuis, vicevoorzitter Beraadsgroep Gezondheidszorg
Lid:
prof. dr. F.G.M. Russel, voorzitter Vaste Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen (GBBS)
Lid:
prof. dr. M.H.N. Schermer, voorzitter Vaste Commissie Ethiek en recht
Lid:
prof. dr. K. Stronks, vicevoorzitter Beraadsgroep Volksgezondheid
Lid:
dr. F. Woudenberg, voorzitter Commissie Signalering gezondheid en milieu Signalering
Lid:
prof. dr. ir. G.A. Zielhuis, vicevoorzitter Vaste Commissie Vaccinaties
Secretaris:
mr. M.C. Kerkhof, algemeen secretaris Gezondheidsraad