De Beraadsgroep Volksgezondheid richt zich op de gezondheidstoestand van de bevolking als geheel of van groepen daarbinnen. Beïnvloeding van de omgeving waarin mensen leven en werken biedt mogelijkheden om hun gezondheid te beschermen en te bevorderen. De beraadsgroep kijkt daarbij naar de fysieke, sociale, economische en culturele omgeving. Ook het brede terrein van ziektepreventie valt onder de aandacht van de beraadsgroep. Daarbij gaat het om maatregelen die gericht zijn op het voorkomen van specifieke ziekten en beperkingen of op de vroege signalering daarvan. Screening en vaccinaties zijn belangrijke voorbeelden.

Samenstelling

Voorzitter:
prof. dr. J.M. Geleijnse, vicevoorzitter Gezondheidsraad, Den Haag
Vicevoorzitter:
prof. dr. K. Stronks, hoogleraar sociale geneeskunde, AMC Amsterdam
Lid:
dr. E.M.M. Adang, universitair hoofddocent gezondheidseconomie, Radboudumc, Nijmegen
Lid:
prof. dr. ir. P.A. van den Brandt, hoogleraar epidemiologie, Universiteit Maastricht
Lid:
prof. dr. ir. B. Brunekreef, hoogleraar milieu-epidemiologie, Institute for Risk Assessment Sciences, Universiteit Utrecht
Lid:
prof. dr. M.C. Cornel, hoogleraar community genetics & public health genomics, VU Medisch Centrum, Amsterdam
Lid:
prof. dr. F. van Dijk, emeritus hoogleraar arbeidsgeneeskunde, AMC Amsterdam
Lid:
prof. dr. H.F.L. Garretsen, hoogleraar Gezondheidszorgbeleid, Tilburg University
Lid:
prof. dr. ir. E. Kampman, hoogleraar voeding en kanker, Wageningen Universiteit en Research Centrum
Lid:
prof. dr. M.P.G. Koopmans, hoofd afdeling viroscience, Erasmus MC, Rotterdam
Lid:
dr. R. Meertens, universitair hoofddocent risicocommunicatie, Universiteit Maastricht
Lid:
prof. dr. S.A. Reijneveld, hoogleraar sociale geneeskunde, UMC Groningen
Lid:
prof. dr. D. Ruwaard, hoogleraar gezondheidszorg en public health, Universiteit Maastricht
Lid:
prof. dr. F.J. van Schooten, hoogleraar toxicologie en risicobeoordeling, Universiteit Maastricht
Lid:
prof. dr. S. van de Vathorst, universitair hoofddocent gezondheidsethiek, Erasmus MC Rotterdam en bijzonder hoogleraar kwaliteit van de laatste levensfase en van sterven, UvA Amsterdam
Lid:
drs. E. van Vliet-Lachotzki, arts, beleidsmedewerker erfelijkheidsvraagstukken, VSOP (Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties), Soest
Lid:
prof. dr. T.A. van Yperen, expert /programmacoördinator Effectieve Jeugdzorg, Nederlands Jeugdinstituut, Utrecht en bijzonder hoogleraar monitoring en innovatie zorg voor jeugd, Rijksuniversiteit Groningen
Structureel geraadpleegd deskundige:
dr. A.E.M. de Hollander, senior wetenschappelijk onderzoeker, Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag
Structureel geraadpleegd deskundige:
prof. dr. Th.J.M. Verheij, hoogleraar huisartsgeneeskunde, UMC Utrecht

Contactpersonen en secretarissen

Secretaris:
dr. H.F.G. van Dijk (hfg.van.dijk@gr.nl)
Secretaris:
dr. J.M. Rijnkels (Jolanda.Rijnkels@gr.nl)
Secretaris:
dr. L.G.M. van Rossum (l.van.rossum@gr.nl)