De Beraadsgroep Gezondheidszorg houdt zich bezig met onderwerpen waaraan medisch-inhoudelijke kanten zitten. De hoofdmoot daarvan heeft betrekking op de veiligheid, doeltreffendheid en doelmatigheid van zorgvoorzieningen, van genees- en hulpmiddelen tot kostbare topklinische interventies. Verder gaat het om het hele spectrum van cure tot care, met aandacht voor zowel de somatische als de geestelijke gezondheidszorg. De beraadsgroep neemt bovendien naast bestaande praktijken en technologieën ook nieuwe ontwikkelingen in het vizier. Vragen die hierbij aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: welke betekenis kunnen wetenschappelijke ontwikkelingen hebben voor het verzekerde basispakket? Welke randvoorwaarden zijn te stellen aan een verantwoorde introductie van voorzieningen? Waar liggen taken voor de medische beroepsbeoefenaren?

Samenstelling

Voorzitter:
prof. dr. W.A. van Gool, voorzitter Gezondheidsraad, Den Haag
Vicevoorzitter:
prof. dr. J.G. Nijhuis, hoogleraar obstetrie & gynaecologie, Maastricht UMC
Lid:
prof. dr. T. van Achterberg, hoogleraar verplegingswetenschap, KU Leuven, België
Lid:
prof. dr. P.J.E. Bindels, hoogleraar huisartsgeneeskunde, Erasmus MC Rotterdam
Lid:
prof. dr. C.G. Figdor, hoogleraar tumorimmunologie, Radboudumc Nijmegen
Lid:
prof. dr. A.W. Friedrich, hoogleraar medische microbiologie, UMC Groningen
Lid:
prof. dr. R.C. Hennekam, hoogleraar kindergeneeskunde en klinische genetica, AMC Amsterdam
Lid:
prof. dr. B.J. Kullberg, hoogleraar interne geneeskunde en infectieziekten, Radboudumc Nijmegen
Lid:
prof. dr. K.G.M. Moons, hoogleraar klinische epidemiologie, UMC Utrecht
Lid:
prof. dr. G.J. Navis, hoogleraar interne geneeskunde/nefrologie, UMC Groningen
Lid:
prof. dr. J. Oosterlaan, hoogleraar pediatrische neuropsychologie, VU Amsterdam
Lid:
prof. dr. K. Postema, hoogleraar revalidatiegeneeskunde, UMC Groningen
Lid:
prof. dr. F.E. Scheepers, hoogleraar psychiatrie, UMC Utrecht
Lid:
prof. dr. I. Schipper, hoogleraar traumachirurgie, LUMC
Lid:
prof. dr. J.M.G.A. Schols, hoogleraar ouderengeneeskunde, Maastricht University
Lid:
prof. mr. dr. J.G. Sijmons, bijzonder hoogleraar gezondheidsrecht, Nysingh Advocaten – Notarissen, Zwolle
Lid:
prof. dr. T. Swierstra, hoogleraar filosofie, Maastricht University
Lid:
prof. dr. C.A. Uyl- de Groot, hoogleraar health technology assesment, Erasmus MC Rotterdam
Lid:
prof. dr. C. Wagner, hoogleraar patiëntveiligheid, NIVEL Utrecht

Contactpersonen en secretarissen

Secretaris:
dr. E.C.A. Asscher (eca.asscher@gr.nl)
Secretaris:
dr. ir. J. de Goede (j.d.goede@gr.nl)
Secretaris:
dr. K.G. van der Mark-Reeuwijk (kvandermark@gr.nl)