• Nederlands
  • English

De AOW-gerechtigde leeftijd gaat stapsgewijs naar 67 in 2021. Tegen die achtergrond ontving de Gezondheidsraad in oktober 2015 een adviesaanvraag van de minister van SZW over het vraagstuk ‘langer doorwerken en gezondheid’. De minister vraagt wat nodig is om langer doorwerken voor iedereen mogelijk te maken. Daarnaast vraagt hij wat langer doorwerken zou kunnen bijdragen aan gezondheid. Ook wil de minister graag weten welke relevante ontwikkelingen de raad verwacht tot 2030. Op dinsdag 13 september jl. heeft raadsvoorzitter prof. Pim van Gool de commissie Langer doorwerken geïnstalleerd, die onder voorzitterschap van prof. Allard van der Beek het gevraagde advies gaat opstellen. Een toelichting op de samenstelling van de commissie staat in de brief over de installatie.

Samenstelling

Voorzitter:
prof. dr. A.J. van der Beek, hoogleraar epidemiologie van arbeid en gezondheid, VUmc, Amsterdam
Lid:
prof. dr. ir. A. Burdorf, hoogleraar determinanten van de volksgezondheid, Erasmus MC, Rotterdam
Lid:
prof. dr. U. Bültmann, hoogleraar arbeid en gezondheid, UMC Groningen
Lid:
prof. dr. D.J.H. Deeg, hoogleraar epidemiologie van de veroudering, VUmc, Amsterdam
Lid:
dr. G. Geuskens, senior onderzoeker, TNO, Leiden
Lid:
prof. dr. C.J.I.M. Henkens, programmaleider; bijzonder hoogleraar veroudering, pensioen en de levensloop, Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut, Den Haag; UMC Groningen
Lid:
prof. dr. I.J. Kant, bijzonder hoogleraar arbeidsepidemiologie, Maastricht University
Lid:
dr. A.H. de Lange, lector human resource management, Hogeschool Arnhem Nijmegen
Lid:
prof. dr. M. Lindeboom, hoogleraar algemene economie, VUmc, Amsterdam
Lid:
prof. dr. W. van Rhenen, hoogleraar bevlogenheid en productiviteit; bedrijfsarts, Nyenrode Business Universiteit, Breukelen; ArboNed, Utrecht
Waarnemer:
drs. J.A. Ringelberg, SZW, Den Haag

Contactpersonen en secretarissen

Secretaris:
dr. K.G. van der Mark-Reeuwijk (kvandermark@gr.nl)
Secretaris:
dr. ir. R.M. Weggemans (rianne.weggemans@gr.nl)