Op 9 juni 2017 vroeg de minister van VWS de Gezondheidsraad om advies over voedingsaanbevelingen voor zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en kinderen tot twee jaar. Op 19 januari 2018 is de commissie geïnstalleerd die gaat adviseren over voedingsaanbevelingen voor zwangere vrouwen. Een toelichting op de samenstelling van de commissie staat in de brief over de installatie. Op een later moment zal een tweede commissie van start gaan die over voedingsaanbevelingen voor de andere twee groepen zal adviseren. Een deel van de deskundigen zal aan beide commissies deelnemen.

Samenstelling

Voorzitter:
prof. dr. J.B. van Goudoever, hoogleraar kindergeneeskunde, Amsterdam UMC
Lid:
prof.dr. G.J. Bonsel, directeur academische werkplaats kraamzorg en geboortezorg, UMC Utrecht
Lid:
dr. E. Corpeleijn, universitair hoofddocent leefstijlepidemiologie, UMCG Groningen
Lid:
dr. ir. J.C. Kiefte, universitair docent voeding en volksgezondheid, Leiden University; post doctoraal onderzoeker, Erasmus MC, Rotterdam
Lid:
prof. dr. S. Kremers, hoogleraar preventie van obesitas, Maastricht UMC+
Lid:
dr. ir. A. Melse-Boonstra, universitair hoofddocent humane voeding, Wageningen UR
Lid:
dr. R.C. Painter, gynaecoloog, AMC, Amsterdam
Lid:
prof. dr. ir. I.M.C.M. Rietjens, hoogleraar toxicologie, Wageningen UR
Lid:
prof. dr. C.D.A. Stehouwer, hoogleraar interne geneeskunde, Maastricht UMC+
Lid:
dr. C. Thijs, arts-epidemioloog maatschappij en gezondheid, Maastricht University
Lid:
dr. T.G.M. Vrijkotte, universitair docent sociale geneeskunde, AMC, Amsterdam
Lid:
prof. dr. ir. M.H. Zwietering, hoogleraar levensmiddelenmicrobiologie, Wageningen UR
Structureel geraadpleegd deskundige:
dr. K.F.M. Joosten, kinderarts-intensivist, Erasmus MC, Rotterdam
Waarnemer:
dr. ir. A. Postma-Smeets, Voedingscentrum, Den Haag
Waarnemer:
drs. A. Sellis, VWS, Den Haag

Contactpersonen en secretarissen

Secretaris:
dr. K.G. van der Mark-Reeuwijk (kvandermark@gr.nl)
Secretaris:
dr. ir. R.M. Weggemans (rianne.weggemans@gr.nl)