Op 15 mei 2017 vroeg de staatssecretaris van VWS de Gezondheidsraad om advies over het testen van bloeddonaties op hepatitis E (HEV). Aanleiding is het voorlopige besluit om vanuit een oogpunt van kosteneffectiviteit en veiligheid alle bloeddonaties daarop te testen. De Stichting Sanquin Bloedvoorziening is onlangs begonnen met de invoering van een moleculaire test. Op basis van het advies van de Gezondheidsraad zal de minister van VWS volgend jaar definitief beslissen of het testen van bloeddonaties op HEV wordt voortgezet of beëindigd. Over enkele maanden zal een commissie worden geïnstalleerd die het gevraagde advies gaat opstellen. Het advies zal begin juli 2018 gereed moeten zijn.

Samenstelling

P.M.