Op 22 december 2016 vroeg de minister van VWS de Gezondheidsraad of de behandeling van kinderen met protonentherapie in Nederland enkel op of nabij het terrein van een ziekenhuis (hospital-based) mag blijven plaatsvinden. Deelvragen zijn: in hoeverre wordt de beperking tot een hospital-based setting bepaald door het feit dat bij kinderen vaak anesthesie nodig is, wat zijn de randvoorwaarden voor de protonenbehandeling van kinderen in een stand alone locatie, in hoeverre is het een bezwaar als kinderen (tijdelijk) slechts in één Nederlands centrum terecht kunnen voor protonentherapie en in hoeverre is de concentratie van de behandeling van pediatrische tumoren in maximaal twee centra wenselijk vanuit het oogpunt van kwaliteit? Op 5 september 2017 is een commissie geïnstalleerd die het gevraagde advies gaat opstellen. Volgens plan wordt het advies uitgebracht in het laatste kwartaal van 2017.

Een toelichting op de samenstelling van de commissie staat in de brief over de installatie.

Samenstelling

Voorzitter:
prof. dr. G. van der Wal, emeritus hoogleraar sociale geneeskunde, VUmc, Amsterdam
Lid:
dr. S.S.N. de Graaf, voormalig kinderoncoloog, Radboudumc, Nijmegen
Lid:
dr. B.A.W. Hoeben, radiotherapeut, Radboudumc, Nijmegen
Lid:
dr. P. Leroy, kinderarts-intensivist, Academisch Ziekenhuis Maastricht
Lid:
drs. M.O. Mensink, kinderanesthesist, UMC Utrecht

Contactpersonen en secretarissen

Secretaris:
dr. P.M. Engelfriet (pm.engelfriet@gr.nl)
Secretaris:
dr. M.C.P. Hendriks (mc.hendiks@gr.nl)