Op 14 februari jl. installeerde de voorzitter van de Gezondheidsraad de Commissie Preventie en behandeling van jeugdtrauma’s. De commissie zal op verzoek van staatssecretaris Van Rijn van VWS nagaan hoe jeugdtrauma’s en onveilige hechting de latere gezondheid kunnen beïnvloeden. De staatssecretaris verwijst in zijn adviesaanvraag naar het voornemen om een programma te starten om zowel de gezondheid van mensen te verbeteren als ook de intergenerationele overdracht van kindermishandeling en partnergeweld te doorbreken. De antwoorden op zijn vragen over de relaties tussen hechting, jeugdtrauma’s, risico- en beschermende factoren, alsmede over effectieve interventies op het gebied van zorg en preventie, zullen daaraan bijdragen.

Een toelichting op de samenstelling van de commissie staat in de brief die de voorzitter van de Gezondheidsraad op 28 februari 2017 naar de staatssecretaris van VWS stuurde. De commissie streeft ernaar het advies voor het einde van 2017 uit te brengen.

Samenstelling

Voorzitter:
prof. dr. M.Y. Berger, hoogleraar huisartsgeneeskunde, UMC Groningen
Lid:
prof. dr. L.R.A. Alink, hoogleraar forensische gezinspedagogiek, Universiteit Leiden
Lid:
prof. dr. H.W.E. Grietens, hoogleraar orthopedagogiek, Rijksuniversiteit Groningen
Lid:
prof. dr. V.W.V. Jaddoe, hoogleraar pediatrische epidemiologie en kinderarts, Erasmus MC, Rotterdam
Lid:
dr. M. Kamphuis, jeugdarts, Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West, Zoetermeer; voorzitter AJN jeugdartsen Nederland, Utrecht
Lid:
prof. dr. W. Koops, emeritus hoogleraar grondslagen en geschiedenis van de ontwikkelingspsychologie en pedagogiek, Universiteit Utrecht
Lid:
dr. M.P. Lambregtse van den Berg, kinder- en jeugdpsychiater, Erasmus MC, Rotterdam (tot maart 2017)
Lid:
drs. N. Landsmeer-Beker, kinderarts sociale pediatrie, LUMC, Leiden
Lid:
prof. dr. R.J.L. Lindauer, hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie, AMC, Amsterdam; kinder- en jeugdpsychiater, de Bascule, Amsterdam
Lid:
drs. M.H. van de Merwe, vertrouwensarts, Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid en Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam
Lid:
prof. dr. C. Schuengel, hoogleraar orthopedagogiek, VU Amsterdam
Lid:
prof. dr. S.P. Verloove-Vanhorick, Emeritus hoogleraar preventieve en curatieve gezondheidszorg voor kinderen verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum
Waarnemer:
drs. K. Kooijman, Nederlands Jeugdinstituut, Utrecht
Waarnemer:
drs. A.M. Krug, VWS, Den Haag

Contactpersonen en secretarissen

Secretaris:
L.M. Cornips, MPhil (lm.cornips@gr.nl)
Secretaris:
dr. I. Mutsaers (inge.mutsaers@gr.nl)
Secretaris:
dr. G.A.J. Soete (g.a.j.soete@gr.nl)