Op 11 oktober 2016 vroeg de minister van VWS de Gezondheidsraad om advies over het preventief gebruik van een pil met hiv-remmers: zogeheten Pre-Expositie Profylaxe (PrEP). Centraal staat de vraag of er hier sprake is van een collectieve of individuele verantwoordelijkheid. De minister heeft behoefte aan een beoordelingskader, analoog aan dat voor vaccinaties. Begin 2017 zal een commissie worden geïnstalleerd die het gevraagde advies gaat opstellen. Volgens plan wordt het advies uitgebracht in het eerste kwartaal van 2018. Een toelichting op de samenstelling van de commissie staat in de brief over de installatie.

Samenstelling

Voorzitter:
prof. dr. R.A. Coutinho, hoogleraar epidemiologie en de preventie van infectieziekten, UMC Utrecht
Lid:
dr. P. van Baal, universitair docent gezondheidseconomie, Instituut Beleid en Management in de Gezondheidszorg, Erasmus Universiteit Rotterdam
Lid:
dr. J.H. Dekker, universitair hoofddocent medische wetenschappen, Universiteit Groningen en huisarts
Lid:
prof. dr. H.F.L. Garretsen, emeritus hoogleraar gezondheidszorgbeleid, Tranzo, Universiteit Tilburg
Lid:
prof. dr. C.J.P.A. Hoebe, hoogleraar Infectieziektebestrijding, Maastricht UMC en Hoofd Afdeling Seksuele Gezondheid en Milieu, GGD Zuid Limburg
Lid:
dr. M.A. van den Hoven, universitair docent ethiek en filosofie, en onderwijsdirecteur filosofie en religiewetenschap, Universiteit Utrecht
Lid:
prof. dr. M.D. de Jong, hoogleraar medisch microbiologie, AMC, Amsterdam
Lid:
prof. dr. M. Laga, hoogleraar afdeling Publieke Gezondheid, Instituut voor Tropische Geneeskunde, Antwerpen
Lid:
prof. dr. J. de Wit, hoogleraar maatschappijwetenschappen, algemene sociale wetenschappen, expertise soa en hiv preventie en gedrag, Universiteit Utrecht, hoogleraar Social Psychology of Health and Sexuality aan de University of New South Wales (UNSW) in Australië
Structureel geraadpleegd deskundige:
dr. R.E. Barth, internist infectioloog, Centraal Militair Hospitaal; UMC, Utrecht
Structureel geraadpleegd deskundige:
prof. dr. J.E.A.M. van Bergen, hoogleraar soa en seksuele gezondheid, AMC Amsterdam, beleidsmedewerker SoaAids Nederland en huisarts
Waarnemer:
drs. M. van den Biggelaar, VWS, Den Haag
Waarnemer:
dr. S. David, RIVM, Bilthoven
Waarnemer:
dr. M. van der Graaf, Zorginstituut Nederland, Diemen

Contactpersonen en secretarissen

Secretaris:
dr. E.C.A. Asscher (eca.asscher@gr.nl)
Secretaris:
dr. I.V.F van den Broek (ingrid.v.d.broek@gr.nl)