Op 27 juni 2016 ontving de Gezondheidsraad een adviesaanvraag van de minister van VWS over vaccinatie tegen HPV. De minister vraagt niet alleen om een update van het eerdere advies over vaccinatie van meisjes, met als doel het tegengaan van baarmoederhalskanker, maar ook  om advies over het nut van vaccinatie van jongens. Vaccinatie van jongens heeft mogelijk twee doelen: het tegengaan van de aandoeningen die HPV bij mannen kan veroorzaken en het via vaccinatie van de jongens versterken van de bescherming van meisjes. Op 20 december 2017 installeert de voorzitter van de Gezondheidsraad een ad hoc commissie die de vragen van de minister zal beantwoorden. Om consistentie in de advisering over vaccinaties te borgen, wordt de vaste Commissie Vaccinaties bij het adviesproces betrokken.

Samenstelling

PM