Op 27 juni 2016 ontving de Gezondheidsraad een adviesaanvraag van de minister van VWS over vaccinatie tegen HPV. De minister vraagt niet alleen om een update van het eerdere advies over vaccinatie van meisjes, met als doel het tegengaan van baarmoederhalskanker, maar ook  om advies over het nut van vaccinatie van jongens. Vaccinatie van jongens heeft mogelijk twee doelen: het tegengaan van de aandoeningen die HPV bij mannen kan veroorzaken en het via vaccinatie van de jongens versterken van de bescherming van meisjes. Op 20 december 2017 installeerde de voorzitter van de Gezondheidsraad een ad hoc commissie die de vragen van de minister zal beantwoorden. Om consistentie in de advisering over vaccinaties te borgen, wordt de vaste Commissie Vaccinaties bij het adviesproces betrokken.

Samenstelling

Voorzitter:
prof. dr. G.G. Kenter, hoofd gynaecologische oncologie, AMC, Amsterdam en, VUmc, Amsterdam
Lid:
prof. dr. J. Berkhof, afdelingshoofd epidemiologie en biostatistiek, VUmc, Amsterdam
Lid:
dr. M.C.G. Bleeker, patholoog, VUmc, Amsterdam
Lid:
dr. M.C.W. Feltkamp, medisch viroloog, LUMC, Leiden
Lid:
dr. M.J. Kagie, gynaecoloog, Haaglanden Medisch Centrum, Den Haag
Lid:
prof. dr. B. Kremer, hoofd afdeling KNO en directeur oncologie centrum, Maastricht UMC+
Lid:
prof. dr. B.J. Kullberg, hoogleraar interne geneeskunde & infectieziekten, Radboudumc, Nijmegen
Lid:
dr. R.H.M. Pierik, universitair hoofddocent rechtsfilosofie, Universiteit van Amsterdam
Lid:
prof. dr. M. Rovers, hoogleraar evidence-based surgery, Radboudumc, Nijmegen
Lid:
dr. M.F. Schim van der Loeff, senior epidemioloog, GGD, Amsterdam
Lid:
prof. dr. C.A. Uyl-de Groot, hoogleraar health technology assessment; directeur institute for medical technology assessment, Erasmus Universiteit Rotterdam
Lid:
prof. dr. H.C. de Vries, academisch dermatoloog, AMC, Amsterdam; SOA poli, GGD, Amsterdam
Waarnemer:
A. Nakched MSc, VWS, Den Haag
Waarnemer:
drs. J.A. van Vliet, RIVM, Bilthoven

Contactpersonen en secretarissen

Secretaris:
dr. K. Groeneveld (k.groeneveld@gr.nl)
Secretaris:
dr. L.G.M. van Rossum (l.van.rossum@gr.nl)