Op 15 mei 2017 vroeg de staatssecretaris van VWS de Gezondheidsraad om advies over het testen van bloeddonaties op hepatitis E (HEV). Aanleiding is het voorlopige besluit om vanuit een oogpunt van kosteneffectiviteit en veiligheid alle bloeddonaties daarop te testen. De Stichting Sanquin Bloedvoorziening is onlangs begonnen met de invoering van een moleculaire test. Op basis van het advies van de Gezondheidsraad zal de minister van VWS volgend jaar definitief beslissen of het testen van bloeddonaties op HEV wordt voortgezet of beëindigd. Over enkele maanden zal een commissie worden geïnstalleerd die het gevraagde advies gaat opstellen.

Een toelichting op de samenstelling van de commissie staat in de brief over de installatie. Het advies zal begin juli 2018 gereed moeten zijn.

Samenstelling

Voorzitter:
prof. dr. M.P.G. Koopmans, hoogleraar virologie, Erasmuc MC, Rotterdam
Lid:
prof. dr. A. Brand, emeritus hoogleraar transfusiegeneeskunde, Amsterdam
Lid:
prof. dr. J.P.H. Drenth, hoogleraar gastroenterologie en hepatologie, Radboudumc, Nijmegen
Lid:
prof. dr. M. Joore, hoogleraar health technology assessment & decision making, Maastricht UMC+
Lid:
prof. dr. H.G.M. Niesters, hoogleraar moleculaire virusdiagnostiek, UMCG, Groningen
Lid:
prof. dr. W.H.M. van der Poel, hoogleraar emerging and zoonotic viruses, Wageningen UR
Lid:
dr. E.A.M. Verschuuren, internist en klinisch immunoloog, UMCG, Groningen
Structureel geraadpleegd deskundige:
prof. dr. H.L. Zaaijer, hoogleraar bloedoverdraagbare infecties, Sanquin Bloedvoorziening, Amsterdam en medisch microbioloog, AMC, Amsterdam
Waarnemer:
dr. T.L. Ching, VWS, Den Haag
Waarnemer:
dr. E. Franz, RIVM, Bilthoven

Contactpersonen en secretarissen

Secretaris:
dr. K. Groeneveld (k.groeneveld@gr.nl)
Secretaris:
dr. K. Kramer (k.kramer@gr.nl)