Op 14 december 2016 vroeg de staatssecretaris van VWS de Gezondheidsraad om advies over de effecten van alcoholgebruik op de hersenen van jongeren van 12 tot ongeveer 24 jaar. Deelvragen zijn in hoeverre de mate van alcoholgebruik de eventuele effecten beïnvloedt, wat er bekend is over de (on)omkeerbaarheid van effecten en over de invloed van (hoog) alcoholgebruik op jonge leeftijd op het gebruik van alcohol later in het leven. Op 22 februari 2017 is een commissie geïnstalleerd die het gevraagde advies gaat opstellen. Naar verwachting  wordt het advies uitgebracht in het eerste kwartaal van 2018. Een toelichting op de samenstelling van de commissie staat in de brief over de installatie.

Samenstelling

Voorzitter:
prof. dr. J. Oosterlaan, hoogleraar pediatrische neuropsychologie, VUmc en AMC, Amsterdam
Lid:
prof. dr. K. Braun, hoogleraar kinderneurologie, UMC Utrecht
Lid:
prof. dr. S. le Cessie, hoogleraar statistische methoden van epidemiologisch onderzoek, LUMC, Leiden
Lid:
prof. dr. S. Durston, hoogleraar ontwikkelingsstoornissen van de hersenen, UMC Utrecht
Lid:
prof. dr. R.C.M.E. Engels, voorzitter Raad van Bestuur Trimbos-instituut; faculteitshoogleraar ontwikkelingspsychopathologie, Universiteit Utrecht
Lid:
prof. dr. A. Goudriaan, bijzonder hoogleraar werkingsmechanismen en behandeling van verslaving, Arkin, Amsterdam; AMC, Amsterdam
Lid:
prof. dr. K.G.M. Moons, hoogleraar klinische epidemiologie, manager onderzoek Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, UMC Utrecht
Lid:
prof. dr. W.A.M. Vollebergh, hoogleraar algemene sociale wetenschappen, Universiteit Utrecht
Lid:
prof. dr. T.J. de Vries, hoogleraar behavioural and translational neurosciences, VUmc, Amsterdam, hoogleraar behavioural neurosciences, VU Amsterdam
Lid:
prof. dr. R.W.H.J. Wiers, hoogleraar ontwikkelingspsychopathologie, Universiteit van Amsterdam
Waarnemer:
drs. E.W.H. Sluis, VWS, Den Haag

Contactpersonen en secretarissen

Secretaris:
dr. ir. J. de Goede (j.d.goede@gr.nl)
Secretaris:
dr. E. van Rongen (e.van.rongen@gr.nl)