Het huidige kabinet zet sterk in op de bevordering van eigen regie en zelfredzaamheid van (kwetsbare) ouderen. De zorgsector zou zo beter toegerust kunnen worden voor de groeiende hulpvraag. Tegelijk kunnen ouderen er een betere kwaliteit van leven door krijgen, is de verwachting. De afgelopen zeven jaar is in het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) onder auspiciën van ZonMw veel onderzoek gedaan naar vragen rond dit brede thema. In opdracht van ZonMw wordt het NPO momenteel geëvalueerd.

De staatssecretaris van VWS vraagt de Gezondheidsraad om de internationale stand van wetenschap over zelfredzaamheid in kaart te brengen. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar bevordering van de zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen. Daarbij is zowel een medisch als een sociaal-maatschappelijk perspectief van belang. Gevraagd wordt de uitkomsten te vergelijken met de uitkomsten van de in opdracht van ZonMw uitgevoerde deelevaluaties van het NPO. De Commissie Zelfredzaamheid van ouderen is op 25 mei 2016 door raadsvoorzitter prof. Pim van Gool geïnstalleerd.

De raadsvoorzitter licht de samenstelling van de commissie toe in een brief aan de staatssecretaris. Later laat hij per brief weten dat het advies in mei 2018 te verwachten is.

Samenstelling

Voorzitter:
prof. dr. P.J.E. Bindels, hoogleraar huisartsgeneeskunde, Erasmus MC Rotterdam
Lid:
dr B.M. Buurman, universitair hoofddocent transmurale ouderenzorg, AMC, Amsterdam; bijzonder lector transmurale ouderenzorg, Hogeschool van Amsterdam
Lid:
prof. dr. D.J.H. Deeg, hoogleraar epidemiologie van de veroudering, VUmc, Amsterdam
Lid:
prof. dr. G.I.J.M. Kempen, hoogleraar sociale gerontologie, Maastricht University
Lid:
dr. ir. M.H. Kwekkeboom, lector community care, Hogeschool van Amsterdam
Lid:
prof. dr. R.C. Oude Voshaar, hoogleraar ouderenpsychiatrie, UMCG, Groningen
Lid:
prof. dr. F.G. Schellevis, bijzonder hoogleraar huisartsgeneeskunde, VUmc, Amsterdam; senior onderzoeker, NIVEL, Utrecht
Lid:
prof. dr. J.M.G.A. Schols, hoogleraar ouderengeneeskunde, Maastricht University
Lid:
prof. dr. J.P.J. Slaets, hoogleraar ouderengeneeskunde, UMCG, Groningen; directeur Leyden Academy on Vitality and Ageing, Leiden
Lid:
prof. dr. B.J.M. Steverink, adj. hoogleraar sociologie, Rijksuniversiteit Groningen en UMCG, Groningen
Waarnemer:
dr. K. Jonkers, NPO, ZonMw, Den Haag
Waarnemer:
drs. P. Roelfsema, VWS, Den Haag

Contactpersonen en secretarissen

Secretaris:
dr. I. Mutsaers (inge.mutsaers@gr.nl)
Secretaris:
drs. E.J. Schoten (ej.schoten@gr.nl)