Het gezag van de Gezondheidsraad is gebaseerd op de wetenschappelijke kwaliteit van zijn adviezen. De raad zorgt er op verschillende manieren voor dat deze onomstreden blijft.

Multidisciplinaire commissies

De Gezondheidsraad streeft ernaar om per advies de beste deskundigen uit het land te verzamelen, bij voorkeur van diverse universitaire medische centra en universiteiten. Zij vormen samen een commissie waarin alle disciplines zijn vertegenwoordigd die relevant zijn voor het onderwerp. Deze multidisciplinaire aanpak zorgt voor een brede en evenwichtige beoordeling van de stand van wetenschap. Ook expertise die in de wetenschappelijke literatuur onderbelicht is, kan aan bod komen door inbreng van praktijkkennis of ervaringsdeskundigheid van patiënten. De deskundigen in de commissie leveren hun inbreng zonder last of ruggespraak: zij treden niet op namens een groepering of instelling. Een professioneel secretariaat ondersteunt de commissie.

Toetsing in beraadsgroepen

Ieder advies wordt getoetst door ten minste één van de beide beraadsgroepen.

Internationale samenwerking

Internationale wetenschappelijke uitwisseling is een extra ijkpunt voor een actuele weergave van de stand van kennis, zeker op terreinen waar expertise schaars is. Daarom heeft de Gezondheidsraad samenwerking met een aantal internationale organisaties.

Periodieke evaluatie en kwaliteitsbeleid

De Gezondheidsraad streeft met zijn kwaliteits- en evaluatieprocessen continu naar verbetering, zodat de raad blijft aansluiten bij de snelle ontwikkelingen in de wetenschap en de steeds hogere eisen die de maatschappij stelt aan preventie en zorg. De meest recente evaluatie, Gezondheidsraad op koers, beslaat de periode van 2008 tot en met 2012.

Informatiebrochure voor commissieleden en voorzitter

De informatiebrochure voor commissieleden en voorzitter is bedoeld voor deelnemers van een commissie, om inzicht te krijgen in de gang van zaken binnen een commissie en binnen de Gezondheidsraad. Enkele belangrijke fases uit het adviesproces komen er naar voren: de samenstelling van een commissie, de totstandkoming van een advies, en de publiciteit bij het verschijnen van een advies.