Krachtens de Kaderwet adviescolleges moet de Gezondheidsraad elke vier jaar een evaluatie van zijn functioneren uitvoeren.

Deze wet laat adviescolleges vrij in de manier waarop zij die evaluatie vorm geven. Als een adviescollege zo’n evaluatie zelf ter hand neemt, spreken we van een zelfevaluatie. Tot nu toe heeft de Gezondheidsraad drie keer een dergelijke zelfevaluatie uitgevoerd en daarover gerapporteerd: De staat van dienst (2002), Adviseren met gezag in de 21e eeuw (2006) en Gezondheidsraad op koers (2013). Eén keer is gekozen voor een internationale audit: Voortbouwen en vernieuwen. Internationale review en reactie (2008). Eén keer is gekozen voor een externe evaluatie Evaluatie van de Gezondheidsraad. Periode 2013-2016, en brief waarin de leiding van de raad een reactie geeft op het rapport (2017).

Reactie minister op Evaluatie van de Gezondheidsraad. Periode 2013-2016

Reactie minister op Gezondheidsraad op koers; zelfevaluatie 2008-2012

Reactie minister op Voortbouwen en vernieuwen: internationale review en reactie

Reactie minister op  Adviseren met gezag in de 21e eeuw; zelfevaluatie 2001-2004

Reactie minister op De staat van dienst, vier jaar advisering door de Gezondheidsraad onder de loep