Voor het advieswerk krijgt de raad ondersteuning van een secretariaat, dat is onderverdeeld in een wetenschappelijke staf en een afdeling bedrijfsvoering. Het secretariaat wordt geleid door een algemeen secretaris

Wetenschappelijke staf

De leden van de wetenschappelijke staf bereiden de adviezen voor: zij doen literatuuronderzoek en adviseren het voorzitterschap over de samenstelling van commissies. Gedurende het gehele adviesproces ondersteunen zij, als secretaris, de commissie. Tot slot schrijven zij het conceptadvies. Tot de wetenschappelijke staf horen ook redacteuren. Zij maken de adviezen tot een goed leesbaar geheel en schrijven persberichten en andere teksten die ‘naar buiten’ gaan.

Bedrijfsvoering

De afdeling bedrijfsvoering ondersteunt de raad, het voorzitterschap, de algemeen secretaris en de wetenschappelijke staf bij het advieswerk. Om deze taak goed te kunnen uitvoeren zijn er binnen de afdeling verschillende disciplines vertegenwoordigd, van managementondersteuning, financiën, personeelszaken, informatiebeheer en communicatie tot aan publicatiezaken.

Algemeen secretaris

De leiding van het secretariaat is in handen van de algemeen secretaris, mr. M.C. Kerkhof.