Downloads

Volledige publicatie
(PDF, 3.97 MB)

Samenvatting
(PDF, 72.46 KB)

Adviesaanvraag
(PDF, 43.68 KB)

Persbericht
(PDF, 38.49 KB)

Reactie minister
(PDF, 109.7 KB)

Status

Gepubliceerd, 22 januari 2014

Opdrachtgever

VWS

Trefwoorden

bevolkingsonderzoek
borstkanker
risicostratificatie
leeftijdsgrens
nut-risicoverhouding
overdiagnose
foutpositief
overbehandeling
foutnegatief
intervalkanke
Bevolkingsonderzoek naar borstkanker: verwachtingen en ontwikkelingen

Het effect van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker is dat er minder vrouwen aan de ziekte overlijden, omdat deze eerder wordt opgespoord en behandeld. Belangrijkste nadeel van het onderzoek is dat het ook leidt tot overbodige behandelingen. Mede dankzij de organisatie van het bevolkingsonderzoek in Nederland wegen de voordelen van de screening op tegen de nadelen. Wel kan het screeningsprogramma op een aantal punten worden verbeterd. Dit schrijft de Gezondheidsraad vandaag in een advies aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Eerdere adviezen van de Gezondheidsraad over borstkankerscreening:

  1. Gezondheidsraad. Jaarbericht bevolkingsonderzoek 2006. Den Haag: Gezondheidsraad; 2006: publicatie nr 2006/10 WBO.
  2. Gezondheidsraad. Het nut van bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Den Haag: Gezondheidsraad; 2002: publicatie nr 2002/03.
  3. Gezondheidsraad. Wet bevolkingsonderzoek: mammografie standaard in twee richtingen. Den Haag: Gezondheidsraad, 2013; publicatienr. 2013/07.
  4. Gezondheidsraad. Wet bevolkingsonderzoek: methoden van borstcompressie bij de screening op borstkanker. Den Haag: Gezondheidsraad, 2010; publicatienr. 2010/05WBO.
  5. Gezondheidsraad. Wet bevolkingsonderzoek: het gebruik van folie bij compressie van de borst in de mammograaf. Den Haag: Gezondheidsraad, 2011; publicatienr. 2011/36.

Commissie

Voorzitter:
prof. dr. J.J.M. van Delden, hoogleraar medische ethiek, Universitair Medisch Centrum Utrecht
Vicevoorzitter:
prof. dr. J. Gussekloo, hoogleraar huisartsgeneeskunde, LUMC, Leiden
Lid:
dr. E.M.M. Adang, hoofddocent gezondheidseconomie, Radboudumc, Nijmegen
Lid:
dr. M.M. Boere-Boonekamp, hoofddocent Health Technology Services Research, University of Twente
Lid:
prof. dr. M.C. Cornel, hoogleraar community genetics en public health genomics, VUmc, Amsterdam
Lid:
dr. W.J. Dondorp, ethicus, Maastricht University
Lid:
prof. mr. J.C.J. Dute, hoogleraar gezondheidrecht, Radboud Universiteit Nijmegen
Lid:
prof.dr. L.P. ten Kate, emeritus hoogleraar klinische genetica, VU medisch centrum, Amsterdam
Lid:
prof. dr. I.M. van Langen, hoogleraar klinische genetica, UMCG, Groningen
Lid:
prof. dr. B.J.C. Middelkoop, hoogleraar public health, LUMC, Leiden
Lid:
mr. dr. M.C. Ploem, gezondheidsjurist, AMC, Amsterdam
Lid:
prof. dr. A.M. Stiggelbout, hoogleraar medische besliskunde, LUMC, Leiden
Lid:
W.A. van Veen, arts, Delft
Lid:
prof. dr. G.J. van der Wilt, hoogleraar Health Technology Assessment, Radboudumc, Nijmegen
Adviseur:
dr. C.H. van Gils, epidemioloog, , Universitair Medisch Centrum Utrecht
Adviseur:
prof. dr. A.L.M. Verbeek, hoogleraar epidemiologie, Radboudumc, Nijmegen
Waarnemer:
mr. A. Rendering, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Den Haag

Contactpersonen en secretarissen

Secretaris:
dr. S.J.W. Kunst (s.kunst@gr.nl)
Secretaris:
dr. L.G.M. van Rossum (l.van.rossum@gr.nl)

Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald

Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar borstkanker: verwachtingen en ontwikkelingen. Den Haag: Gezondheidsraad, 2014; publicatienr. 2014/01. ISBN 978-90-5549-991-5