Op 16 mei 2003 werd het Centrum voor ethiek en gezondheid (CEG) opgericht als samenwerkingsverband tussen de Gezondheidsraad en de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ), thans de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS).

Hoofdtaak van het centrum is: signalering van ontwikkelingen die vanuit ethisch perspectief voor het volksgezondheidsbeleid van belang zijn. Beide raden doen dat op hun eigen terrein. Voor de in dit verband door de Gezondheidsraad op te stellen signalementen fungeert de vaste Commissie Ethiek en recht als commissie. De signalementen zijn bedoeld als bouwstenen voor de Agenda ethiek en gezondheid, die jaarlijks door de minister van VWS bij de Rijksbegroting wordt gevoegd.

Daarnaast fungeert het centrum als informatiepunt over ethische kwesties op het gebied van de volksgezondheid. Deze functie wordt verzorgd door de RVS. De website (www.ceg.nl) bevat achtergrondinformatie en links.