Pagina's

Kostenutiliteitsanalyse

Kan bij het afbakenen van een collectief te financieren basispakket de kostenutiliteitsanalyse (KUA) dienen als instrument om de doelmatigheid van alle preventieve en curatieve gezondheidszorgvoorzieningen op één uniforme wijze in maat en getal uit te drukken?

Gezondheidsraad lezing 2008

Leken de infectieziekten rond 1980 overwonnen, sindsdien hebben zij een opmerkelijke comeback gemaakt. De Gezondheidsraad wordt dan ook vaak om advies gevraagd over infectieziekten. Een regelmatig terugkerende en steeds actuele vraag daarbij is hoe groot de kans is op een pandemie, welke factoren daarbij een rol spelen, en hoe we daarop kunnen anticiperen.

Feiten en meningen in de geneeskunde

Op 30 september 1999 was de Nieuwe Kerk in Den Haag het toneel voor de Gezondheidsraadlezing 1999. De spreker was prof. dr JP Vandenbroucke, hoogleraar klinische epidemiologie (ABL) aan de Universiteit van Leiden. Centraal in zijn voordracht, getiteld "Hoe wordt medische kennis gemaakt?", stond de verhouding tussen feiten en meningen in de moderne geneeskunde.

Pagina's