Pagina's

Nederland moet beter inspelen op mondiale biotechnologische trends

Wereldwijd heeft de biotechnologie een steeds grotere impact op maatschappelijke en economische ontwikkelingen. De technologische ontwikkelingen die grotendeels buiten Nederland plaatsvinden, roepen hier ethische dilemma’s op en vragen om aanpassing van de Nederlandse regelgeving. De Nederlandse biotechsector breekt economisch niet door zoals in buurlanden.

Advies over het Rijksvaccinatieprogramma tijdens een symposium gepresenteerd

Op 7 maart jl. overhandigde de voorzitter van de Gezondheidsraad prof. dr. J.A. Knottnerus het advies van de Gezondheidsraad over het Rijksvaccinatieprogramma aan de directeur-generaal volksgezondheid ir. J.I.M. de Goeij, die namens de minister van VWS dr. A. Klink een eerste reactie gaf. Dat gebeurde tijdens een speciaal aan dit onderwerp gewijd symposium bij het RIVM in Bilthoven.

Voorzitter Gezondheidsraad reageert op berichten in de media over orgaandonatie

Op 30 januari 2007 besteedde het televisieprogramma Netwerk aandacht aan de procedures bij orgaandonatie. Met name het voorstel van een arts om het criterium voor hersendood te verruimen, zorgde voor commotie. Om te voorkomen dat de donatiebereidheid bij het publiek vermindert, zet raadsvoorzitter Knottnerus in bijgevoegd bericht uiteen hoe zorgvuldig de hersendood van een orgaandonor wordt vastgesteld. Het door de Gezondheidsraad opgestelde Hersendoodprotocol speelt daarbij een centrale rol. Dit protocol zal de raad niet lichtvaardig wijzigen, maar slechts als nauwgezette beoordeling van de laatste wetenschappelijke inzichten daar aanleiding toe geeft.

Koninklijke Onderscheiding professor dr Paul van der Maas

Op 6 oktober jl is professor dr Paul van der Maas, voorzitter van de Raad voor Gezondheidsonderzoek, benoemd als Officier in de Orde van Oranje Nassau. Van der Maas kreeg deze onderscheiding vanwege zijn buitengewone verdiensten voor de volksgezondheid en de gezondheidszorg in Nederland en daarbuiten. De door hem geleide onderzoeken kenmerken zich door een grote maatschappelijke relevantie en hebben tevens een belangrijke bijdrage geleverd aan het debat over medisch-ethische kwesties.

Pagina's