Pagina's

Monitoring van milieu- en gezondheidsindicatoren: een inventarisatie en evaluatie van milieufactoren, indicatoren en registratiesystemen

Ter ondersteuning van het werk van deze commissie is verzocht om een aparte rapportage waarin de criteria geformuleerd werden waaraan monitoringsprogramma’s moeten voldoen, en waarin een over­zicht werd gegeven van bruikbare monitoringssystemen.

Kostenutiliteitsanalyse

Kan bij het afbakenen van een collectief te financieren basispakket de kostenutiliteitsanalyse (KUA) dienen als instrument om de doelmatigheid van alle preventieve en curatieve gezondheidszorgvoorzieningen op één uniforme wijze in maat en getal uit te drukken?

Gezondheidsraad lezing 2008

Leken de infectieziekten rond 1980 overwonnen, sindsdien hebben zij een opmerkelijke comeback gemaakt. De Gezondheidsraad wordt dan ook vaak om advies gevraagd over infectieziekten. Een regelmatig terugkerende en steeds actuele vraag daarbij is hoe groot de kans is op een pandemie, welke factoren daarbij een rol spelen, en hoe we daarop kunnen anticiperen.

Pagina's