Een externe commissie gaat de komende maanden het functioneren van de Gezondheidsraad tijdens  de periode 2013-2016 evalueren. Dit is de vijfde keer dat een vierjaarlijkse evaluatie op basis van de Kaderwet adviescolleges wordt uitgevoerd. In het najaar van 2017 zal de evaluatie aan de (nieuwe) minister van VWS worden aangeboden.

De evaluatiecommissie heeft een aantal vragen meegekregen. De eerste  is of er grenzen zijn aan het Gezondheidsraadmodel, gegeven het onvermijdelijke spanningsveld tussen wetenschap en beleid. Een andere, vaste  vraag is hoe goed de raad zich van zijn wettelijke taak heeft gekweten. Een derde vraag betreft de toekomstbestendigheid van het financieringsmodel van de raad.

Samenstelling van de commissie (foto van links naar rechts):

  • prof. dr. Wim Derksen, emeritus hoogleraar bestuurskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam, voorzitter
  • prof. dr. Jozien Bensing, hoogleraar klinische en gezondheidspsychologie, Universiteit Utrecht
  • prof. dr. Dymph van den Boom, emeritus hoogleraar algemene pedagogiek, Universiteit van Amsterdam
  • prof. dr. Wim Stalman, emeritus hoogleraar huisartsgeneeskunde, VUmc, Amsterdam

Het secretariaat wordt verzorgd door dr. Judith van den Bosch van Pallas Health Research and Consultancy.