Werken met 1,2-dibroomethaan en het risico op kanker
1,2-dibroomethaan

Mensen die de stof tijdens hun werkzame leven inademen, lopen een extra risico op kanker. Niet alleen inademing van de stof levert een risico op, ook huidcontact met de stof verhoogt het risico.

Gerelateerde adviezen