WBO: onderzoek naar kalkscore en kans op hart- en vaatziekten
WBO: onderzoek naar kalkscore en kans op hart- en vaatziekten

Het onderzoeksvoorstel van het Erasmus MC is onderdeel van het Erasmus Rotterdam Gezondheid Onderzoek (ERGO). De commissie vindt het onderzoek wetenschappelijk deugdelijk en vindt het wetenschappelijk nut duidelijk opwegen tegen de risico’s voor de deelnemers, mits niet actief wordt gezocht naar aandoeningen en afwijkingen buiten de onderzoeksvraag om. Andere voorwaarden zijn dat de mate van aderverkalking (kalkscore) alleen desgevraagd en neutraal wordt medegedeeld en dat de informatiefolder en het toestemmingsformulier worden aangepast.