Hoogleraar ouderengeneeskunde en directeur van de Leyden Academy on Vitality and Ageing prof. Joris Slaets spreekt de vijfde Els Borst Lezing uit, getiteld Kwaliteit van zorg: wie mag het zeggen? De lezing gaat over een belangrijk spanningsveld bij de afgrenzing van ‘goede zorg’. Staan daarbij normen uit de samenleving en beroepsgroepen centraal of het welbevinden van wie zorg ontvangt? Reacties zullen worden gegeven door onder meer longarts drs. Sander de Hosson, ethicus dr. Dorothea Touwen en inspecteur-generaal voor de gezondheidszorg dr. Ronnie van Diemen.

Lees verder en meldt u aan.