Vijfde Els Borst Lezing

Hoogleraar ouderengeneeskunde Joris Slaets spreekt op 14 november a.s. de vijfde Els Borst Lezing uit. De titel luidt: Kwaliteit van zorg: wie mag het zeggen? In de lezing wordt het spanningsveld belicht tussen kwantificeerbare normen voor zorgverlening en de wensen en verlangens van wie op die zorg zijn aangewezen.

Noteert u de datum alvast in uw agenda? De bijeenkomst is van 15:00 – 17:00 uur op een locatie in het centrum van Den Haag. Nadere informatie over het programma en aanmelding volgt in de komende weken.