Twee adviezen over rijgeschiktheid
Rijgeschiktheid diabetes en hersentumor

De beoordeling van de rijgeschiktheid van  mensen met narcolepsie en idiopathische hypersomnie is aan de specialist. Brief over Rijbewijskeuring van personen met narcolepsie en idiopathische hypersomnie

De eisen met betrekking tot rijgeschiktheid bij medicijngebruik (hoofdstuk 10 van de Regeling eisen geschiktheid 2000) zijn aan een brede evaluatie toe. Brief over Rijgeschiktheid bij langdurig gebruik van ICADTS categorie III-geneesmiddelen