Symposium van jongGR over gezond opgroeien
Symposium van jongGR

Onlangs verscheen het signalement Gezond opgroeien: weten wat werkt. Een commissie van jongGR (de jonge Gezondheidsraad) onderzocht daarin hoe de overheid er aan kan bijdragen dat kinderen en jongeren nog gezonder opgroeien, en welke wetenschappelijke inzichten daarbij van nut zijn voor het beleid.
Op 21 mei organiseerde jongGR vervolgens een symposium voor wetenschappers en beleidsmakers over dezelfde thematiek. In Graadmeter 2015#2  komt een uitvoerig verslag.

Ouders voorlichten, kinderen raadplegen als deskundigen

De eerste spreker was Geert-Jan Stams, hoogleraar forensische orthopedagogiek aan de UvA. Er is schandalig veel mis in de jeugdzorg, vindt Stams. Te vaak wordt er ingegrepen in gezinnen zonder dat er enig bewijs is voor de werkzaamheid van de interventie, en soms werkt die zelfs averechts. Zijn advies aan de overheid: investeer veel meer in gedegen onderzoek om evidence based jeugdzorg mogelijk te maken.

Rutger Engels, hoogleraar ontwikkelingspsychopathologie aan de Radboud Universiteit en directeur van het Trimbos-instituut, sprak over rookpreventie. Een van zijn stellingen: wil je voorkomen dat jongeren gaan roken, dan zul je preventie op de ouders moeten richten.

Jaap Seidell, hoogleraar voeding en gezondheid aan de VU, zette uiteen hoe de eerste duizend dagen van een mensenleven – de periode in de moederbuik meegerekend – cruciaal zijn voor het latere eetpatroon. Preventie moet zich volgens hem nog sterker richten op zwangere vrouwen. Heel jonge kinderen zouden al goede voedingsgewoontes aangeleerd moeten krijgen. En de voedingsindustrie zou minder vrij mogen zijn in de reclame die ze op kinderen richt.

Mai Chin A Paw, hoogleraar sociale geneeskunde aan het VUmc, liet met schokkende cijfers zien dat kinderen teveel stilzitten. Ze deed onderzoek samen met kinderen om te ontdekken hoe je hen het beste tot gezonder bewegen kunt stimuleren.

De (on)mogelijkheden van evidence based jeugdzorg

Voor de paneldiscussie schoven achter de tafel: Vivian Bos (RIVM), Tom van Yperen (Nederlands Jeugdinstituut en UMCG), Lucy Smit (JGZ Kennemerland) en Paul van der Velpen (GGD Amsterdam). Zowel op het podium als in de zaal waren het vooral de wetenschappers en zorgverleners die zich roerden; beleidsmakers – voor zover aanwezig – deden er het zwijgen toe. De discussie bewoog zich van reclame voor ongezonde gesuikerde hapjes-voor-het-slapen-gaan, via de noodzaak van bredere stoepen om veilig buiten te kunnen spelen, naar de overheid die wel roken en drinken van hogerhand wil aanpakken maar voeding als de individuele verantwoordelijkheid van ouders ziet. De discussie ging het meest uitvoerig los over de (on)mogelijkheden van evidence based jeugdzorg. De balans: voor de meeste interventies in de jeugdzorg is nog nauwelijks wetenschappelijk bewijs. Daar moet dringend verandering in komen, maar tot die tijd kunnen we de jeugd niet aan haar lot over laten.

 

 

 

Foto van links naar rechts, bovenste rij: Rutger Engels, Geert-Jan Stams, Jaap Seidell, Mai Chin A Paw
van links naar rechts, onderste rij: Lucy Smit, Tom van Yperen, Vivian Bos, Paul van der Velpen