Rijgeschiktheid bij personen met een hersentumor
Rijgeschiktheid bij personen met een hersentumor

Op verzoek van de minister van IenM heeft de Gezondheidsraad geadviseerd over rijgeschiktheid bij personen met een curatief behandelde hersentumor en met een hypofysetumor. Aanleiding zijn problemen die zich in de praktijk blijken voor te doen bij de toepassing van twee bepalingen uit de Regeling Eisen Geschiktheid (REG2000). De vaste Commissie Rijgeschiktheid heeft een voorstel gedaan tot aanpassing van de REG2000.