Rijgeschiktheid bij langdurig gebruik van ICADTS-categorie III geneesmiddelen
Rijgeschiktheid bij diabetes mellitus

Op verzoek van de minister van IenM heeft de Gezondheidsraad geadviseerd over een onderzoeksrapport over de effecten op het rijgedrag bij langdurig gebruik van ICADTS categorie III-medicijnen. De vaste Commissie Rijgeschiktheid ziet op basis van het onderzoek geen aanleiding voor  een eventuele versoepeling van de eisen voor rijgeschiktheid bij langdurig gebruik van categorie III-medicijnen. Zij adviseert om de eisen met betrekking tot rijgeschiktheid en medicijngebruik (hoofdstuk 10 van de Regeling eisen geschiktheid 2000) in een breder verband te evalueren.