Promotie Magdalena van den Berg

Magdalena van den Berg is op 15 mei jl. gepromoveerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam op het proefschrift ‘Mental health benefits of green spaces’. Haar onderzoek in vier Europese steden toonde aan dat mensen die meer tijd doorbrengen in natuur in en om de stad zich geestelijk (iets) beter voelen. Magdalena was secretaris van de commissie van de Gezondheidsraad die in 2004 een advies opstelde over de relatie tussen natuur en gezondheid. Meestal volgt het secretarisschap op een onderzoeksloopbaan. Magdalena koos de omgekeerde route.