Meer diabetes en hart- en vaatziekten door nachtwerk
Gezondheidsrisico's door nachtwerk

De raad heeft sterk bewijs gevonden voor het bestaan van nadelige gezondheidseffecten van nachtwerk op de lange termijn. Veertig jaar nachtwerk leidt tot een verhoging van het risico op diabetes mellitus (type 2) en hart- en vaatziekten van 7 tot 8%. Eerder werd er een verband vermoed tussen nachtwerk en borstkanker. Op basis van nieuwe gegevens is het onduidelijk of dit verband bestaat.