Maakt eHealth goede zorg beter?

Nictiz, het landelijke expertisecentrum dat ontwikkeling van ICT in de zorg faciliteert, en het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) organiseerden op 28 september jl. een bijeenkomst getiteld ‘Maakt eHealth goede zorg beter?’. Veel partijen in de zorg zijn bezig met de ontwikkeling en implementatie van informatie- en communicatietechnologie ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg. Daarmee rijzen ook ethische vragen, zoals: waaraan moeten eHealthdiensten voldoen om te kunnen bijdragen aan verantwoorde zorg?; kan eHealth andere zorg  vervangen?; hoe te voorkomen dat eHealth gepaard gaat met ongelijkheid? Vragen die vanuit verschillende invalshoeken werden belicht. Zie verslag.