Joris Slaets sprak 5e Els Borst Lezing uit

Iedereen heeft de kwaliteit van zorg voor ouderen hoog in het vaandel. Tegelijk is er veel discussie over wat goede zorg is. Staan daarbij normen uit de samenleving en beroepsgroepen centraal of het welbevinden van wie zorg ontvangt? In de 5e Els Borst Lezing Lezing Kwaliteit van zorg: wie mag het zeggen? ging hoogleraar ouderengeneeskunde Joris Slaets in op dit spanningsveld. Ook Sander de Hosson, Dorothea Touwen en Ronnie van Diemen reflecteerden over deze problematiek. Lees verder ...