Het Jaarverslag 2017 bevat – zoals wettelijk verplicht is – een getalsmatige verantwoording van het aantal mensen dat betrokken was bij het werk, de ingezette financiën, en de publicaties die er uit voort kwamen.
Daarnaast krijgen lezers ook een inhoudelijke inkijk, losjes gebaseerd op een aantal pijlers in het werk van de raad. Zo streeft de Gezondheidsraad er naar aan te sluiten bij de behoeften van opdrachtgevers, betrekt de raad geregeld belanghebbenden in het adviesproces, en brengt zowel gevraagd als op eigen initiatief advies uit. Binnen en buiten de landsgrenzen werkt de Gezondheidsraad samen met andere partijen en presenteert de adviezen zo dat ze toegankelijk zijn voor velen. Al deze aspecten van het werk van de Gezondheidsraad worden in dit jaarverslag geconcretiseerd aan de hand van adviezen die in 2017 zijn verschenen. De uitgelichte adviezen gaan over vitamine K, rotavirus, ingrijpen in het DNA en beweegrichtlijnen.