Samenwerking

Jaarverslagen bevatten altijd op zijn minst een getalsmatige verantwoording: hoeveel mensen waren er aan het werk, wat was de productie, en hoe hoog was het budget. Deze getallen staan ook in Jaarverslag 2016 van de Gezondheidsraad.

In vorige jaarverslagen liet de Gezondheidsraad daarnaast deskundigen aan het woord over de context waarin de behoefte aan een bepaald advies gerezen was, en wat het effect was van het uiteindelijke advies. Het jaarverslag over 2016 is meer van 'binnenuit' opgesteld. Het beschrijft bondig hoe de Gezondheidsraad in 2016 zijn grenzen verlegde: de raad vroeg meer inbreng van buiten de eigen gelederen, koos voor meer internationale samenwerking, en begon naast tekst nu ook af en toe beeld toe te passen om de boodschap voor het voetlicht te brengen.