Gezond langer doorwerken vraagt om maatwerk

Omdat mensen steeds ouder worden is het overheidsbeleid gericht op langer doorwerken. Dat is echter niet voor iedereen vanzelfsprekend. De Gezondheidsraad adviseert in te zetten op maatregelen die mensen ondersteunen in langer doorwerken. Die ondersteuning vraagt om maatwerk, omdat de gezondheidstoestand van oudere werkenden heel divers is.

Gerelateerde adviezen