Openbaar conceptrapport ‘2,4-dichloro-1-nitrobenzene en 1,4-dichloro-2-nitrobenzene’
Structuurformule

De Subcommissie Classificatie van carcinogene stoffen van de Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen van de Gezondheidsraad beoordeelt of stoffen waaraan werknemers op de werkplek kunnen worden blootgesteld, kankerverwekkend en mutageen in geslachtcellen zijn. Dit gebeurt door de stoffen in te delen volgens een classificatiesysteem dat is afgeleid van de Europese richtlijnen. In dit conceptadvies stelt de commissie voor 2,4-dichloro-1-nitrobenzene and 1,4-dichloro-2-nitrobenzene een classificatie voor.

De voorzitter van de Gezondheidsraad biedt de gelegenheid om inhoudelijk commentaar te leveren op dit conceptadvies. Het is onder meer voorgelegd aan de Subcommissie Grenswaarden stoffen op de werkplek van de SER en aan deskundigen uit kringen van werkgevers- en werknemersorganisaties. Ook andere belangstellenden kunnen commentaar leveren op het conceptrapport. De commentaartermijn loopt tot uiterlijk 17 oktober  2018. Commentaar kunt u richten aan: mevr. dr. B.E. Smink (draftOSH@gr.nl), Gezondheidsraad, Subcommissie Classificatie van carcinogene stoffen, Postbus 16052, 2500 BB Den Haag.

Het definitieve advies zal worden aangeboden aan de minister van SZW.

De ontvangen commentaren en de reacties van de commissie hierop worden bij het uitbrengen van het definitieve advies openbaar gemaakt via de website van de Gezondheidsraad.