Blootstelling aan DEGME kan de ontwikkeling van het ongeboren kind schaden
DEGME

Vrouwen die zwanger zijn kunnen het risico lopen dat beroepsmatige blootstelling aan de stof hun ongeboren kind schaadt. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een advies dat vandaag is aangeboden aan de staatssecretaris van SZW.