Downloads

Summary
(PDF, 59.92 KB)

Status

Published, July 6th 2016

Principal

VWS

Population Screening Act: Non-Invasive  Prenatal Test (NIPT) as initial test for Down’s, Patau’s and Edwards’ syndrome

De Gezondheidsraad adviseert de minister van VWS om een vergunning te verlenen voor proefinvoering van NIPT voor alle zwangere vrouwen die willen weten of hun foetus een ernstige afwijking heeft, zoals downsyndroom. Vrouwen kunnen dan kiezen of ze de combinatietest willen laten doen of NIPT.

This publication may be cited as follows

Health Council of the Netherlands. Population Screening Act: Non-Invasive Prenatal Test (NIPT) as initial test for Down’s, Patau’s and Edwards’ syndrome. The Hague: Health Council of the Netherlands, 2016; publication no. 2016/10. ISBN 978-94-6281-117-1